Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ

I. NỘI DUNG:

Thời gian học 12 tuần, mỗi tuần 06 ngày, ngày học 08 tiết, mỗi tiết 45 phút

Bao gồm các nội dung:

- Chính trị : 36 tiết

- Tâm lý học : 20 tiết

- Pháp luật : 88 tiết

- Nghiệp vụ : 218 tiết

- Quân sự vũ thuật : 160 tiết

- Ôn thi - kiểm tra : 40 tiết

- Dự trữ : 14 tiết

Huan luyen1

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Đào tạo theo chuyên ngành rộng, kết hợp một cách chuyên môn hóa một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người học vừa có kiến thức toàn diện về lý luận nghiệp vụ bảo vệ, vừa tiếp cận với những chuyên đề của từng công tác cụ thể. Kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, giữa giảng dạy và thực hành.
Kết hợp giữa giảng dạy, học tập với giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và nhân cách nghề nghiệp cho người học.
Thực hiện tổng hợp các phương pháp sư phạm, tích cực đề cao vai trò của người học, đặc biệt tăng cường các khâu thực hành, thực hiện chặt chẽ quy chế dạy và học. Tăng cường cải tiến phương pháp giảng dạy và việc đánh giá kết quả học tập.
Tổ chức thi, kiểm tra 04 môn : Chính trị - Tâm lý, Pháp luật, Nghiệp vụ, Quân sự vũ thuật.

PHỐI HỢP CÙNG CÁC ĐƠN VỊ BÊN NGOÀI

- Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ định kỳ.
- Tập huấn và cấp chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy định kỳ.
- Tập huấn và cấp chứng chỉ Sơ cấp cứu định kỳ.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gọi ngay